Léon Louis Xavier d'Udekem *     x Eulalie de Wouters     *
                   x 25/11/1851 Vertrijck

* vers 1827
fils de Ferdinand d'Udekem
 et de Adelaïde vander Stegen
--------------------------------------------------------------------------------
Mariage
-------
25/11/1851 zyn gecompareerd
      den weledelen hooggeboren heer Leo Ludovicus Xavierus Ghislenus
      d'Udekem,
      grondeygeneaer geboren te Loven, den 8 april 1827,
      aldaer woonende, meerderjaerigen zoon van den weledelen
      hooggeboren heer Ferdinandus d'Udekem, grondeygenaer Senateur en
      Borgemeester der stad Loven, ridder van het order van Leopold,
      woonende te Loven, hier tegenwoordige en toestemmende en van de
      weledele hooggeborene Mevrouwe Adelaide Theresia Gerardina geboren
      Gravinne Vanderstegen, echtgenoten, overleden te Loven den
      11 Augustus 1846
      en de weledele hooggeboren Jonckvrouw Eulalia Maria Theresia
      Francisca Josephina de Wouters,
      grondeygenaerster, geboren te Vertryck, den 15 meert 1828 en
      alhier woonende, meerderjaerige dochter van den wel edelen
      hooggeboren heer Ridder Philippus Antonius Josephus de Wouters
      d'Oplinter Bouchout, Senateur, Ridder van't order van Leopold en
      van wel edele hooggeborene Mevrouwe Maria Theresia Henrica
      Lunden de Ter Elst, echtgenoten grondeygenaers woonende in deze
      gemeente, hier tegenwoordigen toestemmende ter andere zyde.
      in de tegenwoordigheyd van den
      wel edelen hooggeboren heer Ridder Petrus Henricus Charel Lambert
      de Wouters d'Oplinter, oud 65 jaeren, grondeygenaer en
      Borgemeester der gemeente Oplinter aldaer woonende, oom van de
      bruyd,
      .den wel edelen hooggeborn heer Ridder Alphonse Joannes Lambertus
      Philippus de Wouters d'Oplinter, oud 36 jaeren, grondeygenaer
      woonende te Brussel, broeder van de bruyd,
      .den wel edelen hooggeboren heer Felix Josephus Marie Ghislenus
      d'Udekem, our 30 jaeren, groudeygenaer woonende te Loven, broeder
      van den bruydegom en
      .Mynheer Ulric Antonius Josephus Ernst, oud 29 jaeren, woonende te
      Loven, zwager van den bruydegom.
      (Etat civil de Vertrijck)