Constantin Nanteuil     *     x Anne Thérèse Van Campen   *
                   x vers 1780
--------------------------------------------------------------------------------
- Marie Thérèse C.A. Nanteuil    + 1853 x 1813 André Joseph Le Paige
--------------------------------------------------------------------------------
Décès
-----
07/04/1839 Akte N. 893 Nanteuil S. 2 N. 1678 overleden 7 april oud
      80 jaren 6 maenden 8 dagen:
      "Den Tienden der maand April van het jaer Duyzend Acht Honderd
      Negen-en-Dertig, ten tien uren des voormiddags,
      Overlydens-Akte van
      Constantinus Maria Michael Nanteuil, advokaet, oud tachtig jaren,
      zes maenden en acht dagen, geboortig van Antwerpen, aldaer
      gehuysvest in zyne wooning overleden, op zeven April dezes jaers,
      ten twes uren des namiddags, weduwenaer van Anna Theresia
      Van Campen, zoon van wylen Constantinus Maria Nicolaus Nanteuil,
      en van wylen Angela Cazandra Aldegondis Van Velthem, volgens de
      aengifte aen ons gedaen door Henricus Benedictus Vanden Haute,
      advokaet, oud acht en dertig jaren, en door Victor Carolus felix
      Herreyns, zonderberoep, oud vyf en vyftig jaren, beyde
      SchoonZonen des overledenen, alhier gehuysvest".
      (Etat civil de Anvers, 10/04/1839)