Jean Robert Jean Riga Nicol *     x Marie Thonion        *
                   x 30/04/1696 Bolland
--------------------------------------------------------------------------------
Mariage
-------
30/04/1696 Jean fils feu Robert Jean Rigaut Nicolet ex St Nicolas en deça de
      la Meuse, Liège X Marie Tonnion ex Bolland, t. Jacq fils feu Jacq
      Rigau Nicolet, off. Maître Giel du Pont, chapelain de Bolland.
      (AEL Tables R.P. et R.P. de Bolland, reg.2, f.238v)